Klachtenregeling

Wij zijn erop gericht om u kwalitatief goede zorg te verlenen in een prettige sfeer. Wij stellen het op prijs als u eventuele onvrede met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij proberen dit voor u op te lossen.

Een klacht? Bespreek uw onvrede met uw huisarts

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. U kunt deze klachtenfunctionaris telefonisch bereiken.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg 
Postbus 8018
5601 KA  EINDHOVEN

088 - 022 91 00 

Open SKGE website

Mocht u willen wisselen van huisarts, lees dan deze folder. In deze folder van de Patientenfederatie staat hoe u dit het beste kan aanpakken.